1. Köp och inlösen

1.1. Presentkort: Presentkort köpta från vår webbplats kan lösas in mot kvalificerade produkter eller tjänster enligt villkoren för varje presentkort. Presentkort är ej överlåtbara och får inte säljas vidare.

1.2. Biljetter: Biljetter köpta från vår hemsida är giltiga för det eller de specifika evenemangen eller aktiviteten som anges på biljetten. Biljetter erbjuds i mån av tillgång, och ingen garanti ges för specifika sittplatser eller deltagande arrangemang om det inte uttryckligen anges.

2. Prissättning och betalning

2.1. Presentkort: Inköpspriset för ett presentkort är det som anges på vår hemsida vid köptillfället. Presentkortspriserna är i SEK och är exklusive tillämpliga skatter, om några.

2.2. Biljetter: Biljettpriserna är som de visas på vår hemsida och kan komma att ändras. Priserna är i [valuta] och kan vara exklusive skatter och avgifter, vilket kommer att kommuniceras tydligt under köpprocessen.

2.3. Betalning för presentkort och biljetter sker vid köp. Vi accepterar betalning med de metoder som anges på vår hemsida. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig betalningsinformation.

2.4 Betalning på plats ansvaras för 

3. Leverans och inlösen

3.1. Presentkort: Presentkort levereras elektroniskt via e-post med orderbekräftelse till den e-postadress som angavs under köpprocessen.
Mottagaren av presentkortet är ansvarig för att hålla presentkortsinformationen säker. Presentkort måste lösas in på plats och kan inte användas i webbutik.

3.2. Biljetter: Biljetter levereras elektroniskt via e-post (orderbekräftelse), enligt vad som anges under köpprocessen. Biljetter måste uppvisas för inträde till evenemanget eller aktiviteten enligt vad som anges på biljetten.

4. Upphörande och giltighet

4.1. Presentkort: Presentkorts utgångsdatum, om tillämpligt, anges i villkoren för varje presentkort. Utgångna presentkort får inte lösas in eller förlängas.

4.2. Biljetter: Biljetternas giltighetstid bestäms av evenemanget eller aktivitetsdatumet som anges på biljetten. Utgångna biljetter får inte återbetalas eller bytas ut.

5. Återbetalningar och avbokningar

5.1. Presentkort: Presentkort är ej återbetalningsbara och kan inte bytas mot kontanter, såvida det inte krävs enligt tillämplig lag.

5.2. Biljetter: Återbetalning av biljett och avbokningsregler varierar beroende på arrangör som sålt på denna sida. Vänligen granska det specifika evenemangets arrangör för information om återbetalningar och avbokningar.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska vi inte hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador som uppstår till följd av eller relaterade till ditt köp, användning eller inlösen av presentkort eller biljetter.

 

7. Ändringar av köpvillkor

7.1. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera dessa köpvillkor när som helst utan föregående meddelande. Ändringar kommer att träda i kraft när de publiceras på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor.

8. Moms

8.1 Samtliga priser är inklusive moms, samt redovisas på kvittot.

 

 

sv_SESwedish